Wat is HealthNest by MSD?

Medische vragen hebben en ze niet durven stellen, de diagnose van een behandelende arts niet begrijpen of verkeerde informatiebronnen en mythes als enige bron van kennis over gezondheid hanteren. Een onderzoek van de UCL in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit, dat gevoerd werd in 2014(1), heeft uitgewezen dat drie op de tien Belgen een beperkte kennis heeft over gezondheid en dat één op tien Belgen zelfs te weinig kennis heeft om gezonde keuzes te maken.

Daarom engageert het farmaceutisch bedrijf MSD Belgium zich samen met partnerorganisaties uit de gezondheidssector in België om dit probleem aan te kaarten aan de hand van HealthNest by MSD, met als doel de beste initiatieven ter bevordering van gezondheidswijsheid in België aan te moedigen, aan bekendheid te doen winnen en te coachen, om de slaagkans van de implementatie ervan in de maatschappij te bevorderen.

1. Bron: https://www.cm.be/media/CM-267-Gezondheidsvaardigheden_tcm47-29109.pdf