Neem deel

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient u het online platform consulteren, dat beschikbaar is via onderstaande link. Door op deze link te klikken, zult u naar een externe inschrijvingspagina geleid worden, waar u uw idee stap per stap kunt indienen.

Start uw deelname hier

Uw inschrijving moet minstens onderstaande informatie bevatten, in het Frans of het Nederlands:

1. Uw contactgegevens:

   • Naam van uw organisatie
   • Uw naam en voornaam
   • Uw functie
   • Uw emailadres
   • Uw telefoonnummer
   • Uw postadres
   • Een schriftelijk bewijs dat uw organisatie of uzelf in België werkt/studeert. In een PDF- of ondersteund
      afbeeldingsformaat, dat u tijdens uw inschrijving op dit platform moet uploaden. (Bijvoorbeeld een
      geldige studentenkaart, BTW-attest, identiteitskaart, …)

2. Uw idee

    1. Naam van uw idee.
    2. Toepassingsniveau: Populatie – Gezondheidsmedewerkers – Organisatie
    3. Een korte beschrijving van uw idee (max 300 woorden)
    4. Wie is de doelgroep van uw idee? Aan welke noden komt het tegemoet? (max 100 woorden)
    5. Wat is het probleem? Wat beoogt het project te veranderen of te verbeteren? (max 250 woorden)
    6. Op welke manier wilt het project de Health Literacy van de doelgroep verbeteren? (max 100 woorden)
    7. Wordt er gebruik gemaakt van digitale middelen? (max 100 woorden)
    8. Welke metrics gaat u gebruiken om de impact van het project op de doelgroep (publiek, patiënten,
        gezondheidswerkers, organisatie) te meten? (max 300 woorden)
    9. Hoe schaalbaar is uw project? Kan het ook toegepast worden in andere regio’s/ op andere doelgroepen/ voor
        andere problemen? (max 300 woorden)
   10. Is het in lijn met bestaande uitdagingen en objectieven op federaal en regionaal niveau? (max 300 woorden)
   11. Waarom is uw Health Literacy project innovatief? (max 100 woorden)

Het opsturen van relevant visueel of audiovisueel materiaal ter ondersteuning en voor een beter begrip van uw idee wordt ten zeerste aangeraden.

   • Foto’s: We accepteren foto’s in volgende formaat: jpg, png of gif. Foto’s 800 px breed en 680 px hoog werken het
      best. Grotere foto’s worden automatisch herleid tot dit formaat. U kan tot 5 foto’s per idee toevoegen.
   • Video’s: Voeg eventueel een video toe die uw idee ondersteunt. Bewaar uw video in de cloud en stuur ons een
      YouTube-, Vimeo- of Dropbox-link, die geldig moet zijn tot 31 december 2018. Opgelet! Gebruik geen
      WeTransfer-link, want deze links zijn tijdelijk.

Als u wil, kan u extra files uploaden die uw idee ondersteunen. We accepteren deze bestanden: PDF, Word, PowerPoint en Excel.

Start uw deelname hier