Neem deel

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient u het online platform consulteren, dat beschikbaar is via onderstaande link. Door op deze link te klikken, zult u naar een externe inschrijvingspagina geleid worden, waar u uw idee stap per stap kunt indienen.

Start uw deelname hier

Uw inschrijving moet minstens onderstaande informatie bevatten, in het Frans of het Nederlands:

1. Uw contactgegevens:

   • Naam van uw organisatie
   • Uw naam en voornaam
   • Uw functie
   • Uw emailadres
   • Uw telefoonnummer
   • Uw postadres
   • Een schriftelijk bewijs dat uw organisatie of uzelf in België werkt/studeert. In een PDF- of ondersteund
      afbeeldingsformaat, dat u tijdens uw inschrijving op dit platform moet uploaden. (Bijvoorbeeld een
      geldige studentenkaart, BTW-attest, identiteitskaart, …)


2. Uw idee:

    Noodzakelijk
    1. Contactgegevens (Naam van de organisatie, naam en voornaam deelnemer, functie, e-mailadres,
       telefoonnummer, postadres)
    2. Schriftelijk bewijs dat uw organisatie of uzelf in België gevestigd is
    3. Naam en beschrijving van het idee
    4. Doelgroep en hoe de gezondheidswijsheid ervan wordt bevorderd

    Mogelijk, maar niet verplicht
    1. Foto’s
    2. Video links
    3. Tekstbestanden in PDF, Word, Powerpoint en Excel
    4. Beschrijving van gebruik van digitale middelen

Start uw deelname hier