Partners

SSMG

De SSMG vertegenwoordigt de Franstalige huisartsen van België.

www.ssmg.be

Domus Medica

Domus Medica vzw behartigt de belangen van de huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen.

www.domusmedica.be

Auvb

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, vzw, is de grootste koepelorganisatie van verpleegkundige beroepsorganisaties in België.

www.auvb.be

APB

De APB is de overkoepelende federatie van de Belgische beroepsverenigingen van zelfstandige apothekers.

www.apb.be

De Belgische Cardiologische Liga

De Belgische Cardiologische Liga is een informatie- en uitwisselingsplatform rond cardiovasculaire aandoeningen voor patiënten.


www.liguecardioliga.be

Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker heeft als missie een maximale vooruitgang in de strijd tegen kanker mogelijk maken.

www.kanker.be

De Onafhankelijke Ziekenfondsen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen 7 apolitieke en dynamische ziekenfondsen.

www.mloz.be

Zorgnet Vlaanderen

Zorgnet Vlaanderen is een werkgeversorganisatie die initiatieven verenigt uit de sociale profit.

www.zorgnetvlaanderen.be

Socialistische Mutualiteiten

Het Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten verenigt alle socialistische mutualiteiten van het land.

www.socmut.be

Reflexion Medical Network

Reflexion Medical Network is actief op het vlak van gezondheidscommunicatie, zowel digitaal als op papier.

www.rmnet.be

MSD

MSD Belgium is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en verkopen van een breed gamma innovatieve oplossingen in de gezondheid.

www.msd-belgium.be

Ophaco

Ophaco – Vereniging der Coöperatieve apotheken van België.

www.ophaco.org

BVAS

BVAS – Belgische Vereniging van Artsensyndicaten

www.absym-bvas.be

RIZIV

RIZIV – Dit initiatief wordt gesteund door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in het kader van hun 50e verjaardag.

www.riziv.fgov.be

Christelijke Mutualiteit

Christelijke Mutualiteit – Met haar 4,5 miljoen leden is CM het grootste ziekenfonds van het land.

www.cm.be

Gezondheidenwetenschap

www.gezondheidenwetenschap.be