HealthNest by MSD - Bringing health literacy to life

Winnaars 2018

Stemmen van Hoop

Stemmen van Hoop biedt een oplossing voor een reële sociale problematiek met name toegang tot gezondheidszorg voor achtergestelde groepen en dit door informatie over, en communicatie in de gezondheidszorg, alsook inzake gezondheidseducatie, mogelijk te maken en te bevorderen.

Vaak zullen slachtoffers van trauma van buitenlandse origine geen hulp zoeken door de taalkloof, isolatie en gebrek aan informatie over de beschikbare hulp. “Wanneer medische diensten niet aangeboden worden in een taal die het slachtoffer helder begrijpt, dan zijn die diensten niet toegankelijk”, zegt Klaus Vanhoutte, directeur van Payoke.

Opgeleide, gekwalificeerde, neutrale en cultuur sensitieve tolken en bemiddelaars zijn instrumenteel om te garanderen dat patiënten over de mogelijkheid beschikken om goede basisinformatie over hun gezondheid en de beschikbare zorg te krijgen, te verwerken en dan te begrijpen. Anders wordt het erg moeilijk voor deze patiënten om goede keuzes te maken over hun gezondheid.

Met Stemmen van Hoop hebben Payoke, Agentschap voor Integratie en Inburgering en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen de krachten gebundeld om een trainingsmodule te ontwikkelen voor sociaal tolken en interculturele bemiddelaars op te leiden om te werken met slachtoffers van trauma en overlevende slachtoffers van mensenhandel in een gezondheidszorgsetting.

Comunicare

Comunicare is een project speciaal voor patiënten die lijden aan aandoeningen van de luchtwegen.

Het doel is om een communicatieplatform (Comunicare) te ontwikkelen tussen zorgverleners en de patiënt. Deze laatste heeft toegang tot gepersonaliseerde informatie via een mobiele applicatie. Het doel is om de patiënt beter te informeren over zijn ziekte en zijn behandelingen, om hem te helpen correcte beslissingen te nemen en om hem te stimuleren om aangepaste fysieke oefeningen uit te voeren.

Met deze persoonlijke adviezen en de interactie met zorgverleners zal de patiënt een betere kennis hebben van zijn ziekte, meer autonomiteit verwerven, zijn levenskwaliteit verbeteren en de progressie van zijn ziekte vertragen. Parallel daarmee kunnen zorgverleners de kwaliteit van zorg meten en verbeteren aan de hand van de gegevens die de applicatie verzamelt.

Meer Gezondheid voor elk kind

Het project “Meer gezondheid voor elk kind” van Logo Gezond+ vzw wil ouders en grootouders ondersteunen in hun opvoedingstaken, zodat kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en zelf gezonde keuzes leren maken.

Ouders bleken in hun werkingsgebied vaak zoekend naar tips om hun kind gezond op te voeden, maar weten in een steeds veranderende samenleving niet altijd waar te beginnen. Ook o.a. lokale besturen, Huizen van het kind en CLB’s gaven deze nood aan. Dit project wil in co-creatie breed sensibiliseren via een positieve, herkenbare en herbruikbare campagne.

De principes van ‘Gezond Opvoeden’ en het aanbod van opvoedingsondersteunende organisaties worden hierbij toegankelijker gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders gezondheidsvaardigheden. Want een gezonde start in het leven draagt bij tot het werkwerken van risico’s voor gezondheidsongelijkheid.

Jury